IK HOU MIJ BEZIG met het begeleiden van directies, teams, organisatie onderdelen en leernetwerken.  Ik word gevraagd voor het faciliteren van dynamische ontwikkelingsprocessen waarin groepen mensen vaak vanuit verschillende vakgebieden of belangen complexe vraagstukken hebben aan te pakken. Daarnaast word ik uitgenodigd als gastspreker en/of begeleider van dialoogsessies bij thema’s als Nieuw (Rijnlands) Organiseren en Het Nieuwe Werken.

MIJN KRACHT IS condities scheppen voor co-creatie en zelforganisatie in teams en grote groepen mensen, zodat nieuwe verbindingen en handelingsmogelijkheden ontstaan die eerder niet mogelijk leken. De interventies die ik begeleid hebben concrete uitkomsten zowel op het gebied van inhoud, relatie en de structurering van werken en samenwerken. Ik combineer het faciliteren van organiseerprocessen met het aanreiken van relevante kennis over o.a. Nieuw Organiseren.

MIJN AMBITIE IS gebaseerd op een sterk geloof dat Europese organisaties alleen op een Europese manier succesvol kunnen zijn. De Europese organiseertraditie kent een zoektocht om menselijkheid en effectiviteit met elkaar in evenwicht te brengen. Er liggen kansen in Europa om nieuwe balansen tot stand te brengen waarin volwassen professionals binnen een integere context tot sublieme maatschappelijke resultaten kunnen komen. Mijn ambitie is om aan die ontwikkeling bij te dragen. Dit door organisaties te ondersteunen om hun maatschappelijke bedoeling te (her)vinden en door de menselijke maat terug te brengen in het organiseren.

IK BEN TROTS OP het feit dat we al meer dan 10 jaar bestaan en bij onze wortels zijn gebleven. En dat onze visie op organiseren en leren wordt beschouwd als fundamenteel voor zowel het terug brengen van de trots en zingeving in werken, als voor het realiseren van flexibele, klantgerichte en eigentijdse organiseervormen. En ik ben er trots op dat we met Broosz een inspirerend netwerk van collega’s om ons heen hebben waarin de inspiratie vloeit.

Bekijk hieronder verschillende interviews met Jan: