Broosz – Teamontwikkeling

Organisaties bestaan uit veel teams of werksystemen. Als die zich lerend ontwikkelen, maakt de organisatie als geheel een enorme ontwikkeling door. Om die ontwikkeling te versterken hebben wij een aanpak, de ‘Team Time Out’, ontwikkeld om werksystemen & teams een fundamentele ontwikkeling te laten doormaken. Doel daarbij is om het werk effectiever, efficiënter en plezieriger te maken. Dat doen we door teams het eigenaarschap over hun werk en het organiseren van hun werk gedurende het proces ‘terug te geven‘. Dat levert niet alleen hele concrete en zichtbare resultaten op, maar belangrijker dan dat nog: een zelfstandig of zelforganiserend team dat leren en verbeteren integreert in de alledaagse praktijk.

In de Team Time Out, stappen teamleden, zoals het begrip al aangeeft, uit het alledaagse werk, om hun ontwikkeling te versnellen. Door de tijd te nemen en aandacht te geven aan dat wat aandacht verdient, worden patronen doorbroken, nieuwe werkwijzen ontwikkeld, irritaties aan de orde gesteld die samenwerking in de weg staan en kansen opgepakt die voor het oprapen liggen.

Zelforganisatie

Uitgangspunt is ook hier het zelforganiserend vermogen van samenwerkende professionals. De kracht van eigenaarschap en zelforganisatie is vele malen effectiever dan die van externe sturing. Dat is al jaren bekend uit onderzoek. Maar de kunst zit hem in de transformatie van het organiseer-proces in de alledaagse praktijk. Die transformatie op gang brengen is ons vak.

Uit onze jarenlange ervaring blijkt: “Slow is fast”. Door de tijd te nemen voor ontwikkeling ontstaat bewustzijn, beweging, interactie en eigenaarschap bij professionals en leidinggevenden rondom de dagdagelijkse werkpraktijk.

Nieuw Organiseren

Met behulp van de ‘Team Time out’ ontwikkelt Nieuw Organiseren zich op een natuurlijke wijze. Het proces kan het beginpunt zijn van de beweging naar Nieuw Organiseren, of een manier zijn om handen en voeten te geven aan de binnen de organisatie ingezette weg naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren, slimmer werken of Anders Organiseren. Goed werkende teams zijn bij uitstek plekken waarbinnen dit allemaal, op een heel natuurlijke manier, kan samen komen. Denken in, organiseren van en werken vanuit teams en professionals is ons inziens een cruciale uitdaging voor iedere organisatie!

Teamontwikkeling & de TEAM TIME OUT

Wilt u vrijblijvend informatie over de Team Time Out, neem dan contact op met Georgette Kempink (06 25097673) of Jan Smit (06 48 27 63 74