Wat we doen

Broosz richt zich op organisaties, initiatieven en samenwerkingsverbanden die zich organiseren rondom vraagstukken in het sociaal en publiek domein (langdurige zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, gemeenten, onderwijs) en een zoekvraag hebben hoe dat op een duurzame en menselijke manier te doen. Kern van dit proces is dat de nadruk komt te liggen op de bedoeling van het primaire proces en het vakmanschap dat daarvoor nodig is.

Kunst van het faciliteren

Broosz verstaat de kunst van het faciliteren van leerprocessen en de transformatie die het vraagt om vanuit een ander organiseerparadigma te werken. Concreet ondersteunen wij mensen, teams, afdelingen en organisaties bij de ontwikkeling naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren. We onderzoeken wat nodig is en werken op zodanige wijze die bij de beoogde ontwikkelrichting past. Dat doen we vanuit verschillende rollen zoals procesbegeleider, facilitator, programmamaker, adviseur.

Broosz Inside: duurzaam samenwerken

We zijn actief in het werkveld, dichtbij mensen en teams in het primaire proces. We bewegen ons dan dwars door organisaties, tussen organisaties en door verschillende lagen heen en dragen bij aan de ontwikkeling op alle niveau’s. Daar waar nodig. We werken graag duurzaam samen. Dat noemen wij Broosz Inside. Op die manier kan onze aanpak bijdragen aan persoonlijke groei van mensen, samenwerking tussen mensen en een bredere (organisatie)ontwikkeling. Lees hier meer.

Initiëren van Leerplaatsen

We initiëren en faciliteren ontmoetingsplaatsen voor verandering die als vluchtheuvel en leerplaats dienen voor pioniers en activistische doeners. We brengen mensen bij elkaar die inspiratie zoeken en gelijkgestemden willen ontmoeten, in een waarderende context. Zo hebben wij de afgelopen jaar meerdere communities of practice opgericht. Lees hier meer over de Broosz Leerplaatsen.

Onderzoek & Publicaties

Naast het faciliteren van ontwikkelprocessen en opzetten van leernetwerken is Broosz ook actief betrokken bij kwalitatieve onderzoeksprojecten. Dit altijd door het organiseren van dialogen en het verzamelen van ervaringsverhalen. Dit heeft o.a. geresulteerd in een aantal publicaties. Bekijk hier onze Broosz Publicaties.

Voorbeelden van aanpakken:

Broosz Large Scale Interventions
Broosz Teamcoaching
Broosz Werkgemeenschappen

Vragen die Broosz krijgt en oppakt:

  • Hoe kunnen we onze Rijnlandse besturingsfilosofie organisatiebreed verder verdiepen en versterken ?
  • Hoe ontwikkelen we nieuwe vormen van verantwoording waarbij niet alleen cijfers leidend zijn?
  • Hoe worden vakmensen weer de baas en ontdekken zij wat de huidige tijd vraagt voor perspectief op werken en organiseren? En hoe kunnen we de verdere professionalisering van deze professionals verder ondersteunen?
  • Hoe geven we binnen onze gemeente gezamenlijk betekenis aan opgavegericht werken?
  • Hoe starten we een Community of Practice op met met vernieuwers uit onze gelederen?
  • Hoe kunnen we op congruente wijze de verandering aanjagen naar meer horizontale samenwerking?
  • Kunnen jullie onze teams ondersteunen naar meer eigenaarschap en zelfstandigheid?
  • Wij willen graag een interactieve inspiratiesessie over het gedachtegoed van Nieuw (Rijnlands) Organiseren?
  • Wij willen graag Toezicht vormgeven op een Rijnlandse manier?

Misschien staat jouw of jullie vraag er niet bij. Schroom niet om toch nader kennis te maken. We hebben door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd met waardevolle contacten van organisaties en collega’s. We brengen je altijd een stap verder! Klik hier voor meer informatie over wie we zijn, of neem direct contact met ons op.