Wat we doen

Sinds 2003 ontwerpen en faciliteren wij creatieve leercontexten die bijdragen aan een daadwerkelijke aanzet tot verandering van Organisaties richting Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Kern van dit proces is veelal dat mensen zelf komen tot bij hen passende nieuwe inzichten en organiseervormen. Wij richten ons op mensen en organisaties die zich bezig houden met vraagstukken in het sociaal en publiek domein (langdurige zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, overheid, onderwijs) en concreet aan de slag willen met leren en veranderen door initiatieven en experimenten buiten de gebaande paden te starten.

Meemaken en ervaren is geloven!

Concreet ondersteunen en faciliteren wij mensen, teams, afdelingen en organisaties bij het vormgeven aan cultuur- en organisatieontwikkeling in de richting van Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Door ons ontwikkelde leerinterventies zorgen voor duurzame resultaten met betrekking tot persoonlijke groei, samenwerking tussen mensen en een innovatieve ontwikkeling van werksystemen. Meemaken en ervaren is geloven.

We zijn naast dat we actief bijdragen aan deze ontwikkeling in organisaties en dus op de werkvloer en in de bestuurskamer actief zijn, ook actief in het bij elkaar brengen en verbinden van pioniers, we publiceren regelmatig en doen regelmatig onderzoek.

Om deze beweging vorm te geven hebben we een aantal optionele routes geformuleerd die wellicht een beeld vormen van wat wij kunnen betekenen:

Voor meer informatie over wie we zijn klik hier of neem direct contact met ons op.