Doe mee aan de Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn

23-05-2019

De doelstelling van de Community of Practice (CoP) Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn is om toezichthouders die de noodzaak van humanisering van de zorg- en welzijnssector onderschijven te inspireren, met elkaar te verbinden en om al lerend van elkaar en van pioniers in het veld de beweging naar humane zorg en toezicht kracht bij te zetten in de eigen organisatie. De CoP biedt alle ruimte om elkaars ambities en vraagstukken te bespreken en om elkaar te ondersteunen bij het experimenteren met nieuwe vormen van toezicht in de praktijk. Dat alles met de intentie om de beweging naar Nieuw Toezicht in Nederland versterken.

Start 27 november 2019 derde editie

Onlangs rondden we met deelnemers uit Abrona, ASVZ, Blijf Groep, De Schoor, Gors, JP van den Bent, Juvent, Pleyade, Stichting ELA, Stichting Ludgerus, Zorgbelang Gelderland en Zorgcentra De Betuwe de tweede leergroep voor vernieuwende toezichthouders af. De ambitie om de vernieuwing van toezicht in zorg & welzijn te steunen zetten we door. Op 27 november 2019 starten we daarom de derde editie van de Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn! Doe mee en draag bij aan de ontwikkeling van toezicht dat past bij de maatschappelijke roep om de menselijke maat.

De transformatie van het sociaal domein vraagt anders organiseren …

De humanisering van de zorg- en welzijnssector staat in het centrum van het maatschappelijke debat. De uitdaging: het ontbureaucratiseren en het terugbrengen van de menselijke maat. Terug naar de bedoeling. Vakmensen de ruimte laten om maatwerk te leveren en daarover rekenschap af te leggen op een wijze die hen past en die dienend is aan het primaire proces. Het minimaliseren van administratieve regels en het reduceren van verantwoordingseisen.

… en anders verantwoorden

Toezichthouders spelen een cruciale rol in deze beweging. De voor het primair proces belemmerende facetten van ‘de systeemwereld’ komen voort uit de oude bedrijfskunde van de machinebureaucratie. Alleen door de visie en praktijk van toezichthouderschap te vernieuwen heeft deze beweging kans te verduurzamen. De ambities om tot duurzame nieuwe vormen van organiseren te komen, vragen ook om een nieuwe visie op sturing en verantwoording. En om toezichthouders die nieuwe praktijken willen verkennen en uitproberen.

Heb jij de ambitie om deze beweging verder te versterken? Wil je zicht krijgen op de kracht en vitaliteit van alternatieve sturings- en toezichtprincipes? Wil je leren van voorlopers, ondersteund door collega’s en experts en experimenteren met nieuwe vormen van verantwoording en toezicht? Meld je dan nu aan!

Initiatiefnemers

‘Met vertrouwen onbureaucratiseren!’, daar draait het om voor de initiatiefnemers. Toezichthouders René Hoff (Zorgcentra De Betuwe & ex-JP van den Bent), Eppie Fokkema (Archipel Zorggroep) en bestuurder Ruud Klarenbeek (JP van den Bent) hebben samen met moderator Jan Smit (Broosz) de handen ineen geslagen om de humanisering van het toezicht verder vorm te geven en tot bloei te laten komen. Ze formuleerden met meerdere toezichthouders en bestuurders binnen een leernetwerk van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) de ambitie om de transformatie van het toezicht vorm te geven. Die ontwikkeling behelst in hun ogen de beweging…

Raad van Inspiratie

De Community of Practice wordt ondersteund door een Raad van Inspiratie, waarvan de leden de ontwikkeling van de CoP volgen en een keer als gast hun rijke visie delen:

Lees hier deel één van de miniserie interviews met deelnemers uit de vorige CoP Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn, met Johan Visser, toezichthouder Zorgcentra de Betuwe en De Wettering.

Praktische informatie

Wat kan je van ons verwachten?

 • we spreken je graag in een persoonlijk intakegesprek,
 • we faciliteren 8 bijeenkomsten gedurende de looptijd van 1,5 jaar en creëren een context waar het leren centraal staat door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, casuïstiek besprekingen, onderling advies, dialogen, presentaties en theoretische en praktische kennis uit de Broosz werkgemeenschap en we eindigen met een slotsessie met kerninzichten,
 • mogelijkheid tot en ondersteuning in het publiceren van praktijkverhalen van deelnemers
 • we zijn beschikbaar als sparringpartner voor jouw veranderpraktijk
 • mogelijkheid tot deelname aan een netwerk van vernieuwende toezichthouders

Wat verwachten we van jou?

Wij zoeken naar een rijk en divers veld aan vernieuwers in Raden van Toezicht van zorg-en welzijnsorganisaties, die betrokken zijn bij een organisatie die werk maakt van nieuw (Rijnlands) organiseren, de bedoeling, of andere vernieuwende besturingsfilosofie, en die zich aangetrokken voelen door de ambitie van de vernieuwing van het toezicht. Het is mogelijk om met meerdere personen uit dezelfde raad van toezicht deel te nemen.

 • bereidheid om jouw praktijkkennis te delen en casuïstiek in te brengen
 • openheid om zonder oordeel te luisteren naar en meedenken met andere deelnemers
 • van harte willen bijdragen aan vraagstukken en dillemma’s van andere deelnemers
 • enthousiasme met betrekking tot het delen van kennis voor een breder publiek  (middels een publicatie)
 • het mogelijk kunnen ontvangen en hosten van een groep van ongeveer 15-20 mensen (éénmalig)

Data 2019-2021

 • Woensdag 27 november 2019 14:00 – 20:00 uur START
 • Woensdag 5 februari 2020 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 8 april 2020 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 17 juni 2020 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 23 september 2020 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 25 november 2020 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 27 januari 2021 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 31 maart 2021 16:00 – 20:00 uur SLOT

Kosten

Per individuele deelnemer: € 1.695,- (excl. catering en locatiekosten). Broosz is door het CRKBO geregistreerd als instelling voor kort beroepsonderwijs en is derhalve vrijgesteld van BTW.

Meedoen en bijdragen?

Maak uw interesse kenbaar via de mail, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op, of bel met Jan Smit (06 – 4827 6374 | jan@broosz.nl)

Broosz

De werkpraktijk van Broosz is het ondersteunen van toezichthouders, bestuurders, leidinggevenden en professionals die op zoek zijn naar de menselijke maat in hun eigen organisatie. Dit doen we door concreet bij te dragen aan deze verandering op de werkvloer en in de bestuurskamer. Daarnaast initiëren we diverse leerplaatsen, doen we graag (veld)onderzoek en grijpen kansen aan om bij te dragen aan het werken vanuit verbinding, vertrouwen en vakmanschap.

Wil je ons eerst beter leren kennen? Dat kan altijd. Neem contact op met Jan Smit (06 – 4827 6374) of via contact, dan maken we een afspraak ter kennismaking.

Hartelijke groet, Team Broosz.