Actueel: over en door Broosz

Doe mee & draag bij aan de ontwikkeling van Nieuw (Rijnlands) Toezicht

23-05-2019 |

Broosz heeft de ambitie om de ontwikkeling van nieuwe vormen van toezicht houden en verantwoording te ondersteunen. Daarom start op 9 oktober 2019 de derde community of practice groep met toezichthouders uit zorg & welzijn. Hierin kunnen toezichthouders ondersteund door Broosz, ervaringen delen en inspiratie opdoen met gelijkgestemde pioniers en zich voeden met het gedachtengoed… Lees verder »

Toezicht houden door diep in de praktijk te duiken

Lees hier een interview met één van de deelnemers van de recent afgerondde Broosz Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn. In oktober 2019 start een nieuwe groep. De zorg- en welzijnssector is hard op zoek naar nieuwe organisatievormen die aansluiten bij kwalitatieve, veilige en betaalbare zorg: minder bureaucratie en hiërarchie, meer menselijkheid… Lees verder »

Beelden van Kwaliteit & Broosz

Zeven organisaties uit de ouderenzorg en zorg voor mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen (GORS, Esdégé-Reigersdaal, Het Baken, Odion, Raphaëlstichting, SIG, Viattence) hebben de krachten gebundeld op het gebied van kwaliteitsontwikkeling via Beelden van Kwaliteit. Broosz is gevraagd, en is daarover bijzonder verheugd, dit samenwerkingsverband en het proces daaromtrent te begeleiden en met de betrokken… Lees verder »

Anders en slimmer verantwoorden van subsidiegelden

De kranten staan vol van berichten over de noodzaak om de administratieve lasten binnen de zorg te verminderen. Ook de verantwoording van subsidies zoals SectorplanPlus, bedoeld om een impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom in de zorgarbeidsmarkt via opleidingen, kost zorg- en welzijnsorganisaties verhoudingsgewijs erg veel tijd, inspanning en administratieve rompslomp. Op… Lees verder »

“Wie pakken het stokje over in de jeugdzorg?”

08-04-2019 |

Pionier in de jeugdzorg van het eerste uur, Gerdi Meyknecht, neemt afscheid van de Associatie voor Jeugd, waar zij vanaf het eerste uur bij betrokken was. Als activistische doener was zij betrokken bij vele initiatieven. Onder andere steunde zij vanuit de associatie het onderzoek ‘Jong in de Buurt’ in 2016, waarin jeugdzorgbestuurders naar aanleiding van… Lees verder »

Werken volgens de bedoeling? Vakmanschap in ontwikkeling

In de Tussentijd Blog

14-03-2019 |

Deze week publiceerde Gemeente Apeldoorn het boekje ‘Hoe Werken Volgens De Bedoeling. Vakmanschap in ontwikkeling. Praktische handvatten, werkende strategieën en meeslepende verhalen’. Het boekje schetst de zoektocht naar het gaan werken vanuit de bedoeling, waar de gemeente Apeldoorn naartoe beweegt. De publicatie is in co-creatie ontstaan uit een onlangs door Broosz gefaciliteerde leerbijeenkomst. Onder de noemer… Lees verder »