IK HOU MIJ BEZIG MET... het coördineren van diverse leer- en ontwikkelprogramma’s van Broosz. Vanuit mijn achtergrond als HRD facilitator, docent en onderzoeker houd ik mij bezig met de ontwikkeling van groepen in het samen leren en werken. Dit doe ik steeds op basis van de urgente werkgerelateerde vragen van de deelnemers zelf.

MIJN KRACHT IS… meteen tot de essentie te komen bij complexe vraagstukken. Ik geef mensen taal om te kunnen begrijpen wat er zich afspeelt. Naast mijn scherpe blik en het snel schakelen tussen diverse niveau’s breng ik de nodige rust in groepsprocessen, waarin reflectie en verbinding kunnen ontstaan. Door mijn nieuwsgierigheid en openheid in te zetten creëer ik een sfeer waarin het mogelijk wordt gebaande paden ter discussie te stellen. Daarbij breng ik ook de nodige dosis humor mee, want soms is het ook fijn om even om jezelf en het systeem te lachen.

MIJN AMBITIE IS… om bij te dragen aan een humanere samenleving door mensen te helpen samen betere prestaties neer te zetten die ertoe doen in onze maatschappij. Specifiek voor het onderwijs wil ik bijdragen aan een opleidingsklimaat waarin lerenden op basis van zinvolle, praktijkgerichte ervaringen leren om zelfstandige, verantwoordelijke professionals te zijn. Binnen organisaties zet ik in op het creëren van ruimte voor professionals. Ik lever graag een bijdrage aan programma’s waarin de praktijk, onderzoek en opleiding worden vervlochten en waarin ruimte is voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

IK BEN TROTS OP… de diverse klussen waarbij ik heb mogen bijdragen aan de beweging naar nieuw organiseren en het vergroten van de regelruimte van professionals en lerenden, zoals het versterken van zelforganisatie binnen diverse jeugd- en thuiszorgteams. Ik vind het een voorrecht om samen met enthousiaste en toegewijde professionals belangrijke uitdagingen op te sporen en hiermee te experimenteren. Daarnaast ben ik trots op de programma's die ik voor Universiteit Twente heb opgezet, waarin studenten als gelijkwaardige professionals aan praktijkvraagstukken werkten, met diepe reflectie en persoonlijke ontwikkeling tot resultaat. Ik ben enorm trots wanneer het is gelukt om samen stappen te zetten die tot duurzame resultaten leiden.