IK HOUD MIJ BEZIG MET de coördinatie en organisatie van de diverse leer- en ontwikkelprogramma’s binnen Broosz. Ik ben afgestudeerd in de politicologie en heb mij daarbinnen gespecialiseerd in ethiek in professies en organisaties. Ethiek en filosofie zijn wetenschappen waarin ik mij graag verdiep in relatie tot mens en organisatie.

MIJN KRACHT IS om vanuit mijn interdisciplinaire achtergrond problemen en vraagstukken op een andere manier te benaderen en met een helikopter view verbindingen te leggen tussen verschillende disciplines. Ik ben in staat om op zoek te gaan naar een creatieve oplossing. Tijdens mijn bachelor, Algemene Sociale Wetenschappen, heb ik mij bekwaamd in het interdisciplinaire gedachtegoed. Ik heb geleerd om dwarsverbanden te leggen. Bij een thema als jeugdcriminaliteit kun je bijvoorbeeld naar de persoonlijkheid en de opvoeding kijken, maar ook naar cultuur en machtsverhoudingen, deze manier van kijken geeft vaak verrassende inzichten.

MIJN AMBITIE IS om bij Broosz uit te groeien tot vakprofessional binnen het domein van het Nieuw Organiseren. Ik zou graag vol enthousiasme de visie en filosofie van het Rijnlandmodel willen uitdragen binnen mijn werk.

IK BEN TROTS OP hoeveel ik op jonge leeftijd al van de wereld heb gezien. Mijn ouders hebben ons onder andere meegenomen naar Nepal, de Noordpool, Kyrgyzstan, India en Ghana. Ik ben als kind in contact gekomen met verschillende culturen en leefwerelden, dit heeft mijn blik op de wereld verruimd.