IK HOUD MIJ BEZIG MET het ondersteunen van mensen en organisaties die bezig zijn met de beweging naar humaan organiseren en het terugbrengen van de menselijke maat in organisaties.

MIJN KRACHT IS om vanuit mijn interdisciplinaire achtergrond problemen en vraagstukken op een andere manier te benaderen en met een helikopter view verbindingen te leggen tussen verschillende disciplines. Ik ben in staat om op zoek te gaan naar een creatieve oplossing, snel een analyse te maken en verschillende belangen in kaart te brengen.

MIJN AMBITIE IS om bij te dragen aan complexe dynamische en politiek gevoelige  verandervraagstukken in het publieke domein, waarin een veelheid aan belangen een rol spelen.

IK BEN TROTS OP hoeveel ik op jonge leeftijd al van de wereld heb gezien. Mijn ouders hebben ons onder andere meegenomen naar Nepal, de Noordpool, Kyrgyzstan, India en Ghana. Ik ben als kind in contact gekomen met verschillende culturen en leefwerelden, dit heeft mijn blik op de wereld verruimd.